Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

Rozumiem

Niedziela, 17/01/2021

Portal dzielnic: Orunia Dolna, Orunia Górna, Lipce, Św. Wojciech, Olszynka, Ujeścisko

menu menu menu menu menu

REKLAMA

Ile trwa procedura wykupu podwórka i jakie są jej etapy?

MojaOrunia.pl » FAQ » ...

 0 dodane: 16:17, 27/11/12

tagi:

Procedura wykupu podwórka trwa około dwóch lat. Składają się na nią następujące etapy:

Etap 1 – Właściciele lokali podejmują uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przyległych nieruchomości gruntowych lub uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego, umożliwiających spełnienie wymogów przewidzianych dla działki budowlanej.

Do uchwały należy dołączyć mapkę lub szkic z zaznaczonym terenem przyległym, którego nabyciem zainteresowana jest wspólnota mieszkaniowa.

Etap 2 - Zarząd lub zarządca nieruchomości wspólnej przekazuje do Wydziału Skarbu uchwałę w sprawie nabycia terenu przyległego, w celu wdrożenia postępowania o zbycie tego terenu. 

Etap 3 - Wydział Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków działając na wniosek Wydziału Skarbu, określa granice terenu przyległego, który z zachowaniem uwarunkowań urbanistycznych będzie mógł być przedmiotem zbycia na rzecz danej wspólnoty mieszkaniowej a gdy z terenu przyległego korzysta kilka wspólnot mieszkaniowych, opracowuje koncepcję podziału geodezyjnego tego terenu uwzględniając interes prawny wszystkich przyległych wspólnot, z ustaleniem ewentualnych służebności przechodu, przejazdu itp.

Etap 4 - Wydział Skarbu działając w oparciu o opracowaną przez Wydział Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków koncepcję podziału gruntu, prowadzi postępowanie o zbycie terenu przyległego na rzecz wspólnoty mieszkaniowej po zasięgnięciu opinii Wydziału Gospodarki Komunalnej, Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, Zarządu Dróg i Zieleni oraz gestorów sieci znajdujących się na terenie - w zakresie warunków zagospodarowania tego terenu.

Etap 5 - Wydział Skarbu po uzyskaniu w toku uzgodnień opinii pozytywnych, przedkłada do akceptacji właścicieli lokali propozycję granic terenu przyległego, przeznaczonego do nabycia przez wspólnotę mieszkaniową.

Uwaga: Akceptacja nie wymaga uchwały wspólnoty. Wymagana jest natomiast zgoda wszystkich właścicieli lokali we wspólnocie. Ich stanowisko może być przedstawione w formie uchwały lub pisma lub przekazane za pośrednictwem zarządu lub zarządcy nieruchomości.

Etap 6 - Wydział Skarbu po zaakceptowaniu propozycji granic terenu przyległego przez właścicieli lokali przekazuje do Wydziału Geodezji wniosek o geodezyjne wydzielenie lub wznowienie granic działki.

Etap 7 - Wydział Geodezji realizuje wniosek Wydziału Skarbu w zakresie wydzielenia lub wznowienia granic działki, okazania ich w terenie a także dokonania wpisu do księgi wieczystej i ewidencji gruntów.

Etap 8 - Wydział Skarbu na podstawie wyrysu z ewidencji gruntu zleca rzeczoznawcy majątkowemu wycenę działki przeznaczonej do zbycia na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.

Etap 9 - Wydział Skarbu podaje do publicznej wiadomości na okres 6 tygodni Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska zawierające wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. 

Etap 10 - Wydział Skarbu przedstawia właścicielom lokali do podpisania protokół sprzedaży określający warunki sprzedaży terenu przyległego lub oddania go w użytkowanie wieczyste. Protokół ten musi być podpisany przez wszystkich właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej. Warunki sprzedaży określone w protokole są wiążące przez okres 12 miesięcy od dnia sporządzenia wyceny gruntu.

Etap 11 – Właściciele lokali i Wydział Skarbu jednocześnie zawierają umowę sprzedaży lub umowę oddania w użytkowanie wieczyste terenu przyległego w formie aktu notarialnego. Fakt nabycia nieruchomości przez wspólnotę mieszkaniową zostaje ujawniony w księdze wieczystej. Notariusza – po uzgodnieniu między sobą - wskazują właściciele lokali we wspólnocie.

Etap 12 - Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych protokółem zdawczo-odbiorczym wydaje wszystkim nabywcom nabyty przez wspólnotę mieszkaniową teren przyległy.

+ Dodaj komentarz (-) Anuluj

Komentarze (0)

Uwaga! Jeśli chcesz aby przy komentarzu pojawiła się nazwa użytkownika musisz być zalogowany. Jeśli nie masz jeszcze konta - zarejestruj się.

Proszę odczytaj kod potwierdzający z obrazka i wpisz w pole poniżej. Wielkość liter nie ma znaczenia. Jeśli masz problem z odczytaniem kodu, wczytaj nny obrazek

REKLAMA