Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

Rozumiem

Poniedziałek, 26/09/2022

Portal dzielnic: Orunia Dolna, Orunia Górna, Lipce, Św. Wojciech, Olszynka, Ujeścisko

menu menu menu menu menu

REKLAMA

Profil użytkownika

PomnikiPrzyrody

< div class ="naglowek_bloga">

Pomniki Przyrody

 

Strona 2 z 2

12

I wycieczka po oruńskich pomnikach przyrody

Niedziela, 20:38, 27/10/13, tagi:

16 wrzesnia odbyła się I wycieczka po orunskich pomnikach przyrody.Wycieczka jest realizaowana w ramach projektu obywatelskiego Ratujemy Pomniki Przyrody na Oruni. Projekt jest dofinasowany ze środków Fudacji Cemex Budujemy Przyszłość. Pozdrawiamy Koło IKO Nasza Orunia
Wycieczka

Wycieczka

Wycieczka

Wycieczka

Wycieczka

Wycieczka

Wycieczka

Wycieczka

Wycieczka

Wycieczka

Wycieczka

Wycieczka

Wycieczka

Wycieczka

Wycieczka

Wycieczka

Wycieczka

Wycieczka

+ Dodaj komentarz (-) Anuluj

Komentarze (0)

Uwaga! Jeśli chcesz aby przy komentarzu pojawiła się nazwa użytkownika musisz być zalogowany. Jeśli nie masz jeszcze konta - zarejestruj się.

Proszę odczytaj kod potwierdzający z obrazka i wpisz w pole poniżej. Wielkość liter nie ma znaczenia. Jeśli masz problem z odczytaniem kodu, wczytaj nny obrazek

Konkurs "Pomniki przyrody w obiektywie"

Poniedziałek, 17:05, 03/06/13, tagi:


Prace zostaną wykorzystane w albumie oraz wystawione na wernisażu,
który zakończy nasz projekt.


Zdjęcia prosimy przesyłać na adres mailowy: pomnikiorunia@gmail.com
(termin składania upływa z dniem 10 listodpada 2013 r.
)
Konkurs jest dla osób do lat 21
Zdjęcia mogą być zrobione dowolnym urządzeniem.
Prosimy o przesyłanie fotografii konkursowych w rozmiarze umożliwiającym czytelny
wydruk w formacie min. A4 w celu jej prezentacji.

Regulamin konkursu fotograficznego

obywatelskiego programu edukacyjnego pod nazwą:
Pomnik Przyrody w obiektywie”
Regulamin konkursu fotograficznego
obywatelskiego programu edukacyjnego pod nazwą:
Pomnik Przyrody w obiektywie”

§ 1

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. CEL KONKURSU
1. Organizatorem konkursu fotograficznego zwanego dalej Konkursem są Stowarzyszenie Inicjatyw lokalnych Orunia oraz Koło Inżynierów i Pasjonatów Oruni IKO „Nasza Orunia”.
2. Celem konkursu jest: podniesienie aktywności społecznej w zakresie identyfikowania dotąd nieznanych, ciekawych miejsc przyrodniczych na obszarze Oruni w Gdańsku i stanowiących lokalną atrakcję turystyczną - pomników przyrody oraz ich promocja poprzez fotografię.
3. Za uczestnika konkursu uznaje się osobę, która w określonym przez Regulamin konkursu fotograficznego w terminie, osobiście złoży zdjęcia zwane dalej fotografią konkursową.
4. Komunikaty i informacje na temat Konkursu publikowane będą na blogu  projektu na portalu MojaOrunia.pl.
5. Z udziału w konkursie wykluczeni są członkowie i pracownicy Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Orunia, Koła Inżynierów i Pasjonatów Oruni IKO „Nasza Orunia” oraz Firmy Cemex, a także członkowie ich rodzin.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą wziąć amatorzy fotografii, 21 roku życia. Osoba uczestnicząca w konkursie muszą przesłać swoje fotografie konkursowe (decyduje data wpływu) wraz z podaniem imienia, nazwiska, wieku i telefonu kontaktowego na adres: pomnikiorunia@gmail.com, w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2013 roku, do godz. 23.59.
2. Nadesłanie fotografii konkursowej przez uczestnika jest jednoznaczne z potwierdzeniem woli uczestnictwa w Konkursie oraz zobowiązaniem do przestrzegania regulaminu.
3. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora. W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy konkursowej, a zgłoszone do Konkursu fotografie konkursowe nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i praw autorskich innych podmiotów i udziela organizatorowi Konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z fotografii konkursowych w celu jej publikacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego fotografii. Uczestnicy niepełnoletni dołączają do fotografii zgodę rodzica/opiekuna na przetwarzanie ich danych osobowych.
4. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.
III. FOTOGRAFIE KONKURSOWE.
1. Fotografie konkursowe muszą być dostarczone w pliku jpg lub png, bez uwidocznionej daty, podpisu autora i innych znaków graficznych.
3. Fotografie konkursowe mają przedstawiać pomniki przyrody z terenu Oruni (wykaz pomników w załączniku nr 1). Organizatorowi konkursu zależy na fotografiach pomników przyrody prezentujących znany zasób naturalny w niekonwencjonalny, ciekawy sposób.
4. Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie do 3 fotografie konkursowe.
5.Uczestnik zobowiązany jest do posiadania oryginału cyfrowego zapisu fotografii konkursowych w rozmiarze umożliwiającym czytelny wydruk   w formacie min. A4 w celu prezentacji.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie fotografii konkursowych sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów.
8. O wykluczeniu fotografii konkursowych decyduje organizator. Decyzja organizatora
jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.
IV. HARMONOGRAM KONKURSU
1. Termin zgłaszania fotografii konkursowych upływa 10 listopada 2013 roku.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród laureatom po ogłoszeniu wyników Komisji konkursowej dnia 22 listopada 2013r.
V. JURY
1. Do oceny zgłoszonych fotografii konkursowych Organizator powołuje jury.
2. W skład jury wchodzić będą przedstawiciele podmiotów podejmujących promocję dzielnicy Orunia oraz osoby z doświadczeniem w realizacji projektów fotograficznych.
Zadaniem jury jest:
-rzetelna, sumienna i obiektywna ocena fotografii konkursowych,
-wybór laureatów Konkursu.
3. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
VI. NAGRODY
1. Organizator przeznacza na nagrody rzeczowe dla laureatów Konkursu
2. Organizator Konkursu kontaktować będzie się z laureatami Konkursu osobiście,
telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na blogu Organizatora.
VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne,
w szczególności związane ze zgłaszanymi pracami, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie odebranie nagród przez laureatów
Konkursu, w przypadku, gdy brak odbioru wynikł z przyczyn niezależnych od Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z
tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika Konkursu.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie Konkursu.
Wszelkie zmiany dokonane przez organizatora będą publikowane na stronie Organizatora.

 

+ Dodaj komentarz (-) Anuluj

Komentarze (0)

Uwaga! Jeśli chcesz aby przy komentarzu pojawiła się nazwa użytkownika musisz być zalogowany. Jeśli nie masz jeszcze konta - zarejestruj się.

Proszę odczytaj kod potwierdzający z obrazka i wpisz w pole poniżej. Wielkość liter nie ma znaczenia. Jeśli masz problem z odczytaniem kodu, wczytaj nny obrazek

Mapa pomników przyrody

Wtorek, 19:51, 14/05/13, tagi:

Wykaz pomników przyrody na Oruni

Gdańsk - Orunia
979    ul. Urocza 4 - na terenie posesji    Buk odm. czerwonolistna    Zarząd: PGM Śródmieście
1046    ul. Nowiny    Dąb szypułkowy    Zarząd: ZDiZ Gdańsk
1047    ul. Nowiny 2    Buki czerwonolistne -2 szt    Zarząd: ZDiZ Gdańsk
1098    ul. Nowiny - Park Oruński    Lipa drobnolistna    Zarząd: ZDiZ Gdańsk
1099    ul. Nowiny - Park Oruński    Buk pospolity    Zarząd: ZDiZ Gdańsk
1100    ul. Nowiny - Park Oruński    Buki pospolite - 2 szt.    Zarząd: ZDiZ Gdańsk
1101    ul. Nowiny - Park Oruński    Dąb bezszypułkowy    Zarząd: ZDiZ Gdańsk
1102    ul. Diamentowa 6    Wierzby - 2 szt.    Zarząd: Gd. Spół. Mieszk.
1133    ul. Nowiny - Park Oruński    Głaz narzutowy    Zarząd: ZDiZ Gdańsk

 


Zdjęcia

Mapa pomników przyrody

Mapa pomników...

Mapa pomników przyrody

Mapa pomników...

+ Dodaj komentarz (-) Anuluj

Komentarze (1) »

Uwaga! Jeśli chcesz aby przy komentarzu pojawiła się nazwa użytkownika musisz być zalogowany. Jeśli nie masz jeszcze konta - zarejestruj się.

Proszę odczytaj kod potwierdzający z obrazka i wpisz w pole poniżej. Wielkość liter nie ma znaczenia. Jeśli masz problem z odczytaniem kodu, wczytaj nny obrazek

Ratujemy Pomniki Przyrody na Oruni

Wtorek, 16:51, 23/04/13, tagi:

Już wkrótce więcej informacji na temast projektu.

Zdjęcia

 Ratujemy Pomniki Przyrody na Oruni

Ratujemy...

+ Dodaj komentarz (-) Anuluj

Komentarze (0)

Uwaga! Jeśli chcesz aby przy komentarzu pojawiła się nazwa użytkownika musisz być zalogowany. Jeśli nie masz jeszcze konta - zarejestruj się.

Proszę odczytaj kod potwierdzający z obrazka i wpisz w pole poniżej. Wielkość liter nie ma znaczenia. Jeśli masz problem z odczytaniem kodu, wczytaj nny obrazek

 

Strona 2 z 2

12

REKLAMA

REKLAMA