Młodzi w Mieście

Autor: redakcja, Data publikacji: 2009-07-07 00:00:00

Spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia Urbact II programu My Generation (relacja Wojciecha Dąbrowskiego)

W niecodziennej scenerii Freedom Skateparku w Stoczni Gdańskiej 2 lipca 2009 r. odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej pracującej w ramach My Generation – projektu finansowanego przez program Urbact II. Projekt skupia się na promocji pozytywnego potencjału młodych w mieście i realizowany jest przez 11 miast z Unii Europejskiej, w tym Gdańsk. Celem grupy jest wypracowanie Lokalnego Planu Działania, swoistej strategii dla młodzieży, polityki młodzieżowej miasta.

Spotkanie odbyło się w miejscu, które dobitnie pokazuje, że inicjatywy młodzieżowe to nie tylko mrzonki, ale konkretne działanie i sukcesy. Właśnie taką przedsiębiorczością odznacza się gospodarz spotkania – Stowarzyszenie Animacji Skateboardingu. Tym razem oprócz specjalistów – aktywnych, zaangażowanych w zagadnienia młodzieży w mieście przedstawicieli jednostek pozarządowych i miejskich – na spotkanie zaproszono dużą grupę młodych mieszkańców z różnych dzielnic Gdańska. W gronie tym znaleźli się między innymi przedstawiciele Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej oraz młode osoby z dzielnicy Orunia.

Dyskutowano o stosunku młodych do miasta i o tym, co młodzież chciałaby w nim zmienić. Zastanawiano się również jak działać aktywnie w mieście i czy jest możliwa dobra współpraca młodzieży Gdańska z jej włodarzami. Snuto wizje tego co młodzi zrobiliby, gdyby sami mieli władzę.

Spotkanie było niezwykle inspirujące, prowokując wniosek, że następne powinno odbyć się przy znacznie większym, a może i wyłącznym udziale młodzieży.