Remont na Trakcie św. Wojciecha wydłużył się o trzy tygodnie

Autor: p.olejarczyk, Data publikacji: 2016-11-03 15:31:00

Przedłuża się remont na Trakcie św. Wojciecha. Więcej czasu zajęła przebudowa instalacji kanalizacyjnych.

Remont na Trakcie św. Wojciecha (odcinek od Zrembu do skrzyżowania z Sandomierską) miał potrwać do końca października, ale termin ten jest już nieaktualny.

- Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych branży sanitarnej termin zakończenia realizacji inwestycji został przesunięty na 17 listopada – informują przedstawiciele Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Remont na wspomnianym wyżej odcinku obejmuje: wymianę nawierzchni Traktu św. Wojciecha i remont chodników. O kilkadziesiąt metrów przesunięte zostanie przejście dla pieszych w rejonie obecnego skrzyżowania z ulicą Sandomierską.

Przez ostatnie tygodnie ruch odbywał się tylko na dwóch pasach (najpierw z ruchu zostały wyłączone pasy w kierunku Gdańska, później pasy w kierunku Pruszcza). Cały ruch kierowany był na przeciwległą jezdnię.

W poprzednich latach wyremontowano następujące odcinki Traktu św. Wojciecha:

2015 – remont odcinka Gościnna-Sandomierska

2014 – remont odcinka Obwodnica Południowa-Ukośna

2013 – remont odcinka Ukośna-Gościnna

2012 – remont odcinka od granicy z Pruszczem do Obwodnicy Południowej