Jak powinna zmienić się ulica Gościnna? Pierwsza dyskusja za nami, kolejna już w sobotę!

Autor: p.olejarczyk, Data publikacji: 2017-11-09 17:48:00

Najpierw był spacer po centrum Oruni, później debata w Gościnnej Przystani. Pojawiły się m.in. pomysły ograniczenia ruchu dla aut na ulicy Gościnnej, postawienia tutaj zabytkowego tramwaju, a nawet ustawienia fontanny, czy food trucku. Co ważne, przynajmniej część z tych propozycji ma sporą szansę na realizację, bo Orunię już niedługo czeka rewitalizacja. 11 listopada odbędą się kolejne warsztaty. Wstęp wolny.

O organizowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska warsztatach na Oruni pisaliśmy TUTAJ. W tym tygodniu miało miejsce pierwsze spotkanie, które rozpoczęło się od spaceru po Gościnnej.

Jak urządzić Rynek Oruński? Deptak dla pieszych, czy przejazdówka?

Przyszło kilkanaście osób, w tym radni dzielnicy, proboszcz kościoła na Gościnnej, przedstawiciele Gościnnej Przystani i reprezentanci Stacji Orunia.

Uczestnicy szukali odpowiedzi na pytanie, jak urządzić Rynek Oruński? Pojawiło się wiele głosów za tym, by przynajmniej część ulicy Gościnnej została wyłączona dla samochodów. Argumentowano, że centrum Oruni powinno stać się przestrzenią zdecydowanie bardziej przyjazną dla pieszych.

- Część ulicy można wyłączyć z ruchu dla aut, w ten sposób przynajmniej w części da się zrobić tutaj niewielki deptak. W lato przed kuźnią można byłoby otworzyć większy ogródek dla gości, dla dzieci zorganizować przestrzeń do zabawy, stworzyć niewielki parking dla rowerów i wygospodarować przestrzeń dla foodtrucków – komentowali uczestnicy spotkania w Gościnnej Przystani.

Pomysły były tutaj różne. Niektórzy optowali za wyłączeniem z ruchu fragmentu ulicy Gościnnej (w stronę ulicy Dworcowej), inni wskazywali na potrzebę zamknięcia Gościnnej od strony Pruszcza Gdańskiego. Zastanawiano się nad lokalizacją nowego przystanku dla autobusów, inni podnosili potrzebę zagospodarowania już istniejącego przystanku.

I choć niekiedy propozycje były ze sobą sprzeczne, to właściwie wszyscy uczestnicy warsztatów zgadzali się w jednym: w nowej odsłonie, po rewitalizacji ulica Gościnna powinna raczej przypominać deptak, niż „przejazdówkę”, gdzie ludzie parkują gdzie popadnie.

A propos parkowania, dyskutowano też na temat potencjalnych lokalizacji parkingów na Gościnnej. Pojawiły się propozycje parkingu w rejonie przyszkolnego boiska i naprzeciwko budynku szkoły. Zdaniem niektórych parkingi mogłyby też powstać na tyłach dzisiejszej przychodni lekarskiej.

Rewitalizacja nawiązująca do historii. Zabytkowy tramwaj, w którym możesz napić się kawy

Uczestnicy warsztatów zwracali też uwagę na aspekty historyczne, m.in. podnoszono konieczność odsłonięcia dawnego bruku na ulicy Gościnnej. Oruniacy patrzą też pozytywnie na pomysł usytuowania niewielkiego torowiska w jezdni ulicy Gościnnej, gdzie znalazłoby się miejsce na zabytkowy tramwaj.

Taki widok nawiązywałby do historii (przez Gościnną przejeżdżał dawniej tramwaj, a w pobliżu była zajezdnia), ale zdaniem niektórych w takim stacjonarnym tramwaju można byłoby też umieścić niewielką kawiarenkę.

Podczas spaceru po Gościnnej ludzie kładli też szczególny nacisk na konieczność lepszego oświetlenia centrum Oruni.

To nie jest już akademicka dyskusja. Zmiany będą na pewno, ale diabeł tkwi w szczegółach

W sytuacji, gdy na Orunię w kolejnych latach popłyną pieniądze z programu rewitalizacji, taka dyskusja przestaje być czysto akademicka, bo mieszkańcy nareszcie mają możliwość wprowadzenia przynajmniej niektórych swoich pomysłów w życie. - Wszystkie zgłoszone dzisiaj pomysły zbierzemy, a 11 listopada spotkamy się w Gościnnej Przystani ponownie i na podstawie propozycji mieszkańców zaprezentujemy kilka wizualizacji – mówił nam Dawid Zieliński, który prowadził opisywane tutaj warsztaty na Oruni.

Co istotne, propozycje oruniaków zostaną wpisane do dokumentacji, która później będzie wykorzystywana przy konkursie architektonicznym na zabudowę ulicy Gościnnej w ramach rewitalizacji.

Przypomnijmy, już teraz wiadomo, że projekt rewitalizacji Oruni, o którym pisaliśmy TUTAJ, zakłada spore zmiany na ulicy Gościnnej. Mowa m.in. o remoncie nawierzchni jezdni i remoncie chodników, a także o przebudowie dawnego Ratusza, w którym ma znaleźć się miejsce na mediatekę.

Nie podobają ci się zgłoszone propozycje? Przyjdź w sobotę i powiedz, co można zrobić lepiej

Ale wszelkie inne szczegóły mają zostać dopracowane z mieszkańcami, a opisane wyżej propozycje będą brane pod uwagę przy przyszłej rewitalizacji.

Jeżeli macie tutaj swoje uwagi, jest jeszcze czas, aby je zgłaszać. 11 listopada o godzinie 15 w Gościnnej Przystani startują kolejne warsztaty. A 16 listopada o godzinie 16 w tym samym miejscu zostaną zaprezentowane wyniki warsztatów.