Kolejny przetarg na budowę dwóch pochylni na Oruni. Ta inwestycja ułatwi życie niepełnosprawnym, ale nie tylko im

Autor: p.olejarczyk, Data publikacji: 2018-03-20 17:34:00

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do sierpnia tego roku na Oruni powstaną dwie pochylnie, którymi niepełnosprawni, ale też np. matki z dziećmi będą mogły przedostać się przez wał Kanału Raduni. Nowe przejścia znajdą się w rejonie ulicy Gościnnej i Sandomierskiej.

Urzędnicy ogłaszają przetarg na budowę dwóch pochylni w rejonie ulic Gościnnej i Sandomierskiej. Otwarcie ofert zaplanowano na 5 kwietnia.

Niestety, jest i zła wiadomość. Wcześniej ogłaszano już przetarg na wykonanie oruńskich pochylni, ale wówczas nie zgłosiła się do niego żadna firma. Być może przyczyną tego stanu rzeczy, był wpisany w umowie krótki czas realizacji obu inwestycji.

Teraz magistrat wydłuża ten termin, a wykonawca na zbudowanie pochylni będzie miał blisko pięć miesięcy.

- Po zakończeniu inwestycji, osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich czy rodziny z małymi dziećmi bez trudu dotrą z przystanków autobusowych na ścieżkę wzdłuż Kanału Raduni. Dojścia położone są w pobliżu wału, na którym istnieje ścieżka pieszo-rowerowa. Niestety obecnie można się na nią dostać jedynie schodami, których pokonanie może być trudne dla osób starszych, niepełnosprawnych czy rodzin z wózkami – informują przedstawiciele Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Oprócz pochylni powstaną tam także barierki i oświetlenie. Na tym nie koniec. - W ramach zadania zagospodarowane zostaną skarpy w pobliżu pochylni. Niedaleko przejścia przy ul. Gościnnej, pochylnia rozpoczynać się będzie w pobliżu istniejącego przystanku – dodaje Agnieszka Zakrzacka, rzecznik DRMG.

Z takiego obrotu sprawy cieszy się Agnieszka Bartków, szefowa lokalnej Rady Dzielnicy. - Bardzo mocno kibicujemy tym inwestycjom, o które zabiegaliśmy już od wielu lat. Pochylnie są potrzebne wielu mieszkańcom Oruni. Dzięki pochylniom w okolicach Gościnnej łatwiej będzie dostać się np. do Parku Oruńskiego. Z kolei w rejonie Sandomierskiej – piesi będą mieli lepsze dojście do pobliskiego kościoła, czy do cmentarza.