Dłużnicy posprzątają Park Oruński

Autor: p.olejarczyk, Data publikacji: 2011-03-18 17:25:00

Od dzisiaj dłużnicy lokali komunalnych mają dodatkową możliwość odpracowania swoich zaległości wobec miasta. GZNK zleca wszystkim zainteresowanym porządkowanie gdańskich zieleńców. Jako pierwszy posprzątany ma być Park Oruński.

W Gdańsku jest 25 tysięcy najemców lokali komunalnych. Jak informowała niedawno na naszym portalu, Emilia Salach-Pezowicz, p.o Kierownika Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta, ponad połowa z nich (więcej niż 13 tys.) nie płaci regularnie swojego czynszu. Łączny dług wobec miasta przekroczył już sumę 100 milionów złotych.

Mieszkańcy lokali komunalnych mają możliwość odpracowania swoich czynszowych zaległości. Mogą wykonywać drobne prace biurowe i administracyjne (kopertowanie, dostarczanie wezwań, kserowanie dokumentów), a także prace porządkowe (sprzątanie i odśnieżanie chodników).  Od stycznia tego roku dłużnicy dostają dwa razy więcej za swoją pracę. Stawka wynosi teraz 10 złotych.  Nad wszystkim czuwa Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Zdaniem jego przedstawicieli, „podwyżka” sprawiła, że znacznie więcej osób zainteresowało się opcją: „praca za długi”.

- Niemal codziennie korzysta z tej możliwości około 50-60 dłużników w całym Gdańsku. Pracują średnio po cztery godziny dziennie. Jak wynika ze wstępnych wyliczeń GZNK,  dłużnikom udało się już odpracować w sumie ponad 25 tys. zł zaległości czynszowych – informuje Michał Piotrowski, rzecznik Biura Prasowego w Gdańsku.

Teraz przed wszystkimi, którzy chcą spłacić swoje zadłużenie wobec miasta, pojawiła się dodatkowa opcja. W ramach porozumienia z gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, GZNK będzie zlecać dłużnikom prace porządkowe takie jak porządkowanie zieleńców na terenie miasta.
- Jako pierwszy uporządkowany zostanie w ten sposób Park Oruński. Dlaczego zaczynamy akurat od tego zieleńca? Nie jest tajemnicą, że na Oruni mieszka stosunkowo najwięcej osób, które mają problemy ze spłatą swoich zaległości czynszowych. To właśnie na tej dzielnicy nasz program „praca za długi” cieszy się wielkim zainteresowaniem – wyjaśnia Piotrowski.

Według miejskich statystyk, w 2010 roku na Oruni na 5205 znajdujących się tu lokali komunalnych, aż ponad 2850 najemców nie płaciło regularnie swojego czynszu. Zadłużenie oruniaków oszacowano łącznie na 11 milionów złotych (bez odsetek).

Aby skorzystać z możliwości odpracowania długu wystarczy zgłosić się do swojego Biura Obsługi Mieszkańców. Na Oruni dłużnicy czynszowi z mieszkań komunalnych powinni zgłaszać się do BOM nr 4. Tam uzyskają wszystkie niezbędne informacje na temat programu "praca za długi"., a także ustalą termin, zakres i liczbę godzin swojej pracy. Adres BOM-4 to Trakt Św. Wojciecha 167B.

Można odpracowywać nie tylko własne długi, ale np. długi członków rodziny.