Rewitalizacja Oruni. Co dalej z Ratuszem, Gościnną, parkiem na Związkowej i remontami budynków?

Autor: p.olejarczyk, Data publikacji: 2018-10-04 16:54:00

Chociaż wciąż nie widać jeszcze konkretnych efektów, rewitalizacja Oruni postępuje. Rozstrzygane są przetargi, tworzone koncepcje. Niektóre zmiany zobaczymy już na własne oczy w 2019 roku, na inne - takie jak przebudowa Ratusza - przyjdzie poczekać rok dłużej.

Jak już pisaliśmy na naszym portalu, w ramach rewitalizacji na Orunię ma trafić ponad 20 mln zł. Z czego zdecydowana większość pieniędzy zostanie przeznaczona na działania inwestycyjne. Mowa m.in. o przebudowie Ratusza, zmianach na ulicy Gościnnej i w parku na Związkowej, a także inwestycjach, na których skorzystają lokalne wspólnoty mieszkaniowe.

Ratusz na Gościnnej

Jak się dowiedzieliśmy, 18 września został rozstrzygnięty przetarg na stworzenie koncepcji przebudowy oruńskiego Ratusza przy ulicy Gościnnej 1. - Spośród siedmiu złożonych ofert, najkorzystniejszą okazała się ta złożona przez firmę KREMER Graf Sebastian Kremer z Gdańska – informują w rozmowie z nami przedstawiciele Zespołu Rewitalizacji Biura Rozwoju Gdańska.

Z wykonawcą zostanie podpisana umowa, a prace nad dokumentacją techniczną dla dawnego Ratusza rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Na prace remontowe trzeba będzie jednak trochę poczekać, najpierw musi powstać cała niezbędna dokumentacja dla tej inwestycji.  - Ostateczny termin oddania pełnej dokumentacji projektowej przewiduje się do września 2019 roku – tłumaczą urzędnicy.

W 2019 zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy dla prac remontowych. A przebudowa Ratusza, w którym ma znaleźć się m.in. miejsce na mediatekę, ma rozpocząć się w drugim kwartale 2020 roku.

Zmiany na Gościnnej

Urzędnicy pracują też nad koncepcją zagospodarowania ulicy Gościnnej. W zeszłym roku odbyły się konsultacje w tej sprawie, a urzędnicy zapewniają, że uwagi oruniaków zostały uwzględnione (chociaż nie precyzują które z nich).

W październiku ma zostać ogłoszony konkurs architektoniczno-urbanistyczny dla zmian na ulicy Gościnnej. Więcej na ten temat będziemy informować w osobnym artykule.

Przypomnijmy, że podczas konsultacji mieszkańcy Oruni zgłaszali różne pomysły na zagospodarowanie ulicy Gościnnej. Podnoszono m.in. konieczność odsłonięcia dawnego bruku. Padł też pomysł usytuowania niewielkiego torowiska w jezdni ulicy Gościnnej, gdzie znalazłoby się miejsce na zabytkowy tramwaj. Były też głosy, że ruch samochodów na ulicy Gościnnej powinien zostać ograniczony.

Zagospodarowanie placów na Związkowej i Gościnnej

W sierpniu pisaliśmy o koncepcji zmian w okolicach Związkowej i Gościnnej. Później odbyło się spotkanie mieszkańców Oruni z projektantami. Oruniacy zgłosili szereg poprawek i swoich propozycji.

Urzędnicy zapewniają, że wiele uwag mieszkańców oraz zgłoszonych przez nich inicjatyw zostało włączonych do powstającego projektu. Nie precyzują jednak, o jakich uwagach mowa. - Trwają teraz ustalenia dla kilku kwestii technicznych, tak aby wybrać najlepsze rozwiązania, m.in.: kwestia monitoringu wizyjnego na skwerze przy ul. Związkowej – zaznaczają urzędnicy.

Ostateczna koncepcja zmian, dotycząca placów na Związkowej i Gościnnej ma być gotowa jeszcze w tym miesiącu. Szczegóły podamy w osobnym artykule.

Remonty budynków i zagospodarowanie podwórek

Jak pisaliśmy na portalu, w ramach rewitalizacji Oruni lokalne wspólnoty i spółdzielnie mogły starać się o dofinansowanie inwestycji na swoim terenie. Mowa m.in. o remontach budynków, czy zagospodarowaniu podwórek.

Do projektu zgłosiło się 20 wspólnot mieszkaniowych z różnych części Oruni, a także Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa. - Do końca roku 2018 wspólnoty oraz spółdzielnia mieszkaniowa przygotowują dokumentację techniczną dla zadań własnych. Jedna wspólnota mieszkaniowa – Nowiny 27, jest na etapie wyboru wykonawcy dla prac remontowych – informują nas gdańscy urzędnicy.