Miasto ogłosiło konkurs na koncepcję zagospodarowania Rynku Oruńskiego. Będę wielkie zmiany na Gościnnej?

Autor: p.olejarczyk, Data publikacji: 2019-02-05 17:29:00

Rewitalizacja ulicy Gościnnej wchodzi w kolejną fazę. Kilkanaście miesięcy temu mieszkańcy Oruni zgłaszali swoje pomysły na zmiany w centrum Oruni, teraz miasto szuka firmy, która opracuje koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego. Projektanci będą musieli zmierzyć się m.in. z pytaniem, w jaki sposób „uwolnić” ulicę Gościnną od ruchu samochodowego.

Ważną częścią rewitalizacji Oruni będą zmiany na ulicy Gościnnej. Dyskusja na temat, jak zagospodarować centrum Oruni trwa nie od dzisiaj, a jedną z jej odsłon były debaty w Gościnnej Przystani. Grupa mieszkańców (wstęp był wolny dla wszystkich) zgłaszała swoje pomysły, a słuchali ich ludzie m.in. z gdańskiego wydziału rewitalizacji.

Co z samochodami na Gościnnej? To pytanie często przewijało się w dyskusji

By jednak rewitalizacja ulicy Gościnnej mogła postępować, niezbędna jest konkretna koncepcja. Taką dokumentację ma przygotować firma, która zostanie wybrana w ogłoszonym właśnie przez miasto konkursie. Zwycięzca dostanie od urzędników konkretne wytyczne, a przynajmniej niektóre z nich powstały na bazie wspomnianych akapit wyżej debat w GP.

Projektanci będą musieli zmierzyć się z odpowiedzią na pytanie, w jakim stopniu ograniczyć ruch samochodowy na ulicy Gościnnej (aż do przejazdu w rejonie Smętnej). To właśnie ten temat był dla wielu uczestników debaty w Gościnnej Przystani bardzo istotny.

Miasto daje wytyczne odnośnie co do ruchu samochodowego w centrum Oruni

W dokumentacji konkursowej znalazły się tutaj następujące wytyczne.

- etapowe wyłączenie ruchu samochodowego z obszaru ul. Gościnnej od strony północnej do budynku starego Ratusza (Gościnna 1) przy dopuszczeniu ruchu dla mieszkańców, komunikacji miejskiej, służb oraz samochodów dostawczych;

- należy wziąć pod uwagę planowane zamknięcie przejazdu kolejowego w ul. Smętnej. Dojazd do budynku poczty, przychodni, WiMBP zapewniony jest od południowego wlotu z Traktu św. Wojciecha;

- w ciągu ul. Gościnnej na odcinku od kościoła do przejazdu kolejowego należy zaprojektować ciąg pieszo-jezdny typu woonerf. Należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię zabezpieczenia przestrzeni przez parkowanie poza wyznaczonymi miejscami.

Gościnna zamieni się w deptak? Ma być jaśniej i bardziej zielono

Nie jest wykluczone więc, że przynajmniej część Gościnnej zamieni się w swoisty deptak. Pojawią się tutaj nowe ławki, stojaki rowerowe, kosze na smieci i inne miejsca do siedzenia. Ma być też więcej zieleni i zmienić ma się też nawierzchnia ulicy Gościnnej.

W koncepcji sporo uwagi ma zostać poświęcone oświetleniu ulicy Gościnnej – miasto chce, by iluminacja była spójna i obejmowała m.in. Ratusz Oruński, Kościół św. Jana Bosko i pomnik „Inki” na Gościnnej.

Rynek Oruński ma zostać objęty monitoringiem, a na Gościnnej będzie też zamontowany przenośny defibrylator.

Konserwator miejski nie widzi przeszkód, by na Gościnnej ustawić zabytkowy wagon tramwaju

Swoje wytyczne dla rewitalizacji Rynku Oruńskiego przedstawił też miejski konserwator zabytków.

W dokumencie skierowany do prezydenta miasta konserwator pisze m.in.: „Zaleca się wprowadzenie nawierzchni kamiennej dla całego rewitalizowanego obszaru ulicy Gościnnej. W przypadku architektury (ławki, kosze na śmieci, oświetlenie) rekomenduje się formy współczesne, ale szanujące kontekst i historię miejsca, a także jego przedmiejski charakter. Dopuszcza się możliwość postawienia wagonu tramwaju, pod warunkiem, że nie stanowić będzie to przeszkody w komunikacji”.