Rewitalizacja Oruni staje się coraz bardziej widoczna. To jeszcze nie koniec zmian

Autor: p.olejarczyk, Data publikacji: 2022-01-24 16:15:00

W ramach rewitalizacji Oruni, dzięki miejskim funduszom i sporym wsparciu z Unii Europejskiej udało się już wyremontować budynek dawnego Ratusza, zagospodarować parki przy ul. Związkowej i Gościnnej, a także przeprowadzić remonty niektórych budynków. Ale to jeszcze nie koniec. Na Dworcowej właśnie powstaje dom sąsiedzki, spore zmiany czekają też ulicę Gościnną. Czy miasto pójdzie za ciosem i w ramach drugiej odsłony rewitalizacji, pojawią się też większe zmiany po drugiej stronie oruńskich torów?

Otwierany w lutym budynek dawnego Ratusza to wizytówka oruńskiej rewitalizacji. To tutaj swoją siedzibę mieć będzie nowoczesna biblioteka, a oruniacy zyskają w centrum dzielnicy kolejne miejsce, z którego będą mogli być dumni.

Ale prowadzona od lat rewitalizacja Oruni to także inne inwestycje. Niektóre z nich już się zakończyły. Zupełnie inaczej wyglądają teraz skwery przy ul. Związkowej i Gościnnej. Powstały tu chodniki, siłownia napowietrzna, a parki zyskały oświetlenie i ławki.

Rewitalizacja Oruni to również inwestycje i remonty budynków. O dofinansowanie mogły się tu starać także wspólnoty mieszkaniowe. Sporo już zadziało się na terenach Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie m.in. wybudowano place zabaw. Miasto informuje ponadto, że na styczeń 2022 r. 10 oruńskich mieszkaniowych wspólnot przeprowadziło remonty i tym samym skorzystało z pieniędzy, które gwarantuje rewitalizacja.

W ramach rewitalizacji remontowane są też budynki miejskie - w sumie do mniejszej lub większej zmiany przeznaczono tu kilkanaście oruńskich adresów. Prace trwają m.in. na Trakcie św. Wojciecha.

Rewitalizacja umożliwiła też kolejną inwestycję - na Dworcowej powstaje budynek domu sąsiedzkiego.

Spore zmiany na Gościnnej

Wielkie zmiany czekają też samą ulicę Gościnną. Tu projekt się opóźnia, bo m.in. sporo uwag naniósł konserwator zabytków. A plany są ambitne. Projekt rewitalizacji Gościnnej zakłada m.in. remont nawierzchni i chodników, rewaloryzację zieleni, urządzenie małej architektury, przeorganizowanie miejsc postojowych i modernizację ulicy w kierunku przejazdu kolejowego.

Na jakim etapie jest ta inwestycja w lutym 2022 r.? - W październiku 2021 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej dla tego zadania. Firma Palmett Sp. z o.o. z Warszawy ma 12 miesięcy na opracowanie dokumentacji oraz uzgodnienia z wszystkimi zainteresowanymi stronami i gestorami sieci. Następnie ogłoszone zostanie postępowanie na wybór wykonawcy przebudowy Rynku Oruńskiego – co najprawdopodobniej nastąpi nie wcześniej niż w 2023 r. - odpowiadają nam urzędnicy. Do przebudowy ulicy Gościnnej droga więc daleka.

Czy miasto pójdzie za ciosem i będą zmiany także za torami?

Co ciekawe, wraz z tymi zmianami w centrum Oruni miasto przymierza się też do przeniesienia pętli autobusowej z Gościnnej w rejon dawnej "Zatoki". W magistracie odbywają się na ten temat kolejne spotkania, ale na razie nie ma jeszcze terminów, co do rozpoczęcia tej inwestycji.

Koszt rewitalizacji Oruni to prawie 40 mln zł, z czego blisko 19 mln zł "dołożyła" Unia Europejska. Jest szansa, że w następnych latach miasto pójdzie za ciosem i przeprowadzi kolejną część rewitalizacji Oruni. Taki scenariusz oznaczałby więcej inwestycji za torami.