Potrzebny Oruni, niezbędny Gdańskowi

Autor: p.kalbarczyk, Data publikacji: 2011-11-13 11:45:00

SKM, zajezdnia tramwajowa i dworzec autobusowy na terenie Oruni? Być może to, co teraz brzmi absurdalnie, już za kilkanaście lat stanie się faktem...

Na terenie wyłączonej z ruchu stacji kolejowej Gdańsk Południe ma powstać węzeł integracyjny „Czerwony Most”. Inwestycja obejmowałaby obszar od Zaroślaka, do ulicy Mostowej i rozciągałaby się aż do skrzyżowania Traktu Św. Wojciecha z ulicą Sandomierską.

Chociaż  zakłada się, że budowa ruszy najwcześniej za 10 – 15 lat, wiadomość ta już teraz wzbudza wiele emocji – zlokalizowany na Oruni węzeł będzie miał ogromne znaczenie dla całego regionu.

Zgodnie z „Planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego” z 2009 roku, znajdą się tutaj: przystanek kolei dalekobieżnej oraz metropolitalnej, przystanki autobusowe (linie miejskie oraz zamiejskie), tramwajowe, a także parkingi peryferyjne.

Jak przypomina Biuro Prasowe, pomysł inwestycji narodził się już w latach 90. ubiegłego stulecia, w odpowiedzi na prognozowane problemy komunikacyjne. Założenie, że budowa ruszy najwcześniej za 10 – 15 lat wynika po prostu z faktu możliwości inwestycyjnych Gdańska.

Co zmieni węzeł? – Czerwony Most będzie dla dzielnicy Gdańsk Południe podobnym funkcjonalnie węzłem komunikacyjnym jak rejon dworca Wrzeszcz dla Wrzeszcza, Zaspy i Piecek Migowo. Będzie to węzeł ułatwiający kontakt z obszarem całej metropolii i regionu. Według dostępnych prognoz ruchu i analiz funkcjonalno-przestrzennych węzeł ten jest Gdańskowi potrzebny – informuje Anna Dobrowolska z Biura Prasowego.

Co to znaczy dla Oruni? – Można sobie wyobrazić, że mieszkańcy okolic ul. Gościnnej będą dojeżdżali do węzła autobusem, a stamtąd np. do pracy w Gdyni. Takie skumulowanie środków transportu wiąże się ze zwiększonym hałasem, jednak okolice węzła "obudowane" zostaną hurtowniami, składami i sklepami, które będą skutecznie izolowały niedogodności"– zapewnia Dariusz Słodkowski, radny Platformy Obywatelskiej.

Radny zwraca także uwagę na regionalną rangę inwestycji. – Mimo, że projektowany węzeł komunikacyjny "Czerwony Most" znajduje się na terenie Oruni, to ma on znaczenie dla całego Gdańska. Tutaj będą się zbiegały cztery nowe drogi: Nowa 3 Maja, Nowa Cienista oraz Nowa Podmiejska i Nowa Sandomierska - w ciągu tej ostatniej przebiegać będzie linia tramwajowa od pętli przy ul. Sosnkowskiego. "Czerwony Most" będzie również węzłem kolejowym, do niego dociągnięta zostanie linia SKM – mówi.

Potrzeba realizacji projektu podkreślona została niezwykle wyraźnie w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańsk”
z 2007 roku. Stwierdzono tam, że „Czerwony Most” ze względów ruchowych (obciążenie Traktu Świętego Wojciecha) jest niezbędny.