Odpowiedź z Urzędu Miasta: Mostu nie będzie...

Autor: f.botor, Data publikacji: 2009-09-08 13:18:00

Ten bardzo uczęszczany most jest od czterech lat tylko doraźnie remontowany. Kiedy powstanie na jego miejscu most z prawdziwego zdarzenia? Odpowiedź z Urzędu Miasta nie pozostawia złudzeń...

Most i skrzyżowanie między Traktem Św. Wojciecha i ul. Starogardzką na pewno nie są ani wygodne, ani bezpieczne w użytkowaniu – wie to większość trójmiejskich kierowców. Tę wylotową z Gdańska drogę przejeżdżają setki samochodów dziennie. Wyjątkowo uciążliwe jest ograniczenie świetlne i tzw. ruch wahadłowy, który wprowadzono, żeby uregulować jazdę samochodów na wąskim wiadukcie.

- Most nad kanałem Raduni ma charakter tymczasowy i jest mostem wojskowym o wyporności 30 ton – informuje pracownik Działu Utrzymania Obiektów Inzynieryjskich Zarządu Dróg i Zieleni, administratora wiaduktu. - Podobne konstrukcje służą w wojsku do przepraw ciężkiego sprzętu. Powstał w kwietniu 2005 roku i zastąpił wcześniejszy, który nie nadawał się do dalszego użytkowania. W budżecie miejskim nie było wtedy środków na nowy most, ani tym bardziej na przebudowę skrzyżowania.

Do dzisiaj niewiele zmieniło się pod tym względem. Ani budowa mostu, ani budowa skrzyżowania nie figurują w uchwalonym na lata 2008-2012 Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Mimo wszystko jest szansa na zmianę tego stanu rzeczy. W zależności od zmieniającej się sytuacji WPI ulega korektom.

- W tym roku, podobnie jak w zeszłym, wnioskowaliśmy o wpisanie tej inwestycji do WPI – tłumaczy nam pracownik Działu Planowania Zarządu Dróg i Zieleni. - Już w 2008 roku, zleciliśmy stworzenie koncepcyjnego projektu przebudowy mostu i skrzyżowania. Projekt taki powstał i zakłada kilka wariantów przebudowy. W zeszłym roku Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miasta nie wpisał, co prawda, planu przebudowy do WPI, ale ciągle nie mamy odpowiedzi, co z tym rokiem.

Odpowiedź UM nadeszła po publikacji tego materiału. Poniżej publikujemy jej treść.

Odpowiedź Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miasta Gdańsk

"Ranking zadań do WPI przygotowuje Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku. W zakresie obiektów inżynierskich podstawowym kryterium "ważności" jest zapewnienie bezpieczeństwa. Ważną rolę odgrywają także możliwości finansowe. Aktualnie w realizacji jest most w ul. Stromej. Kolejnymi ważnymi obiektami planowanymi do realizacji w najbliższych latach są wiadukt Uczniowska, wiadukt Kliniczna, wiadukt Biskupia Górka i most w Sobieszewie. Koszt przebudowy każdego z tych obiektów sięga kilkudziesięciu milionów złotych (łącznie może sięgnąć lub przekroczyć nawet 200 mln zł)."

(...)

"Skala przedsięwzięcia i szacowane koszty w odniesieniu do możliwości finansowych miasta do 2015, wg opracowanej koncepcji budowy mostu w ul. Starogardzkiej z przebudową układu drogowego, nie daje szansy na wpisanie zadania do WPI w tym roku."

(...)

"Oceniając realnie, małe są szanse wpisania w najbliższych 5 latach jakiegokolwiek nowego zadania inwestycyjnego do WPI."

Podkreślenie od Redakcji.

Komentarz Redakcji:

Urzędnicy nie pozostawiają nam złudzeń. Most najwcześniej za pięć lat. W takim razie pozostaje nam czekać na Obwodnicę Południową. Wszystko wskazuje na to, że powstanie wcześniej niż most na ul. Starogardzkiej.