Co to jest premia termomodernizacyjna?

Autor: redakcja, Data publikacji: 2012-10-22 17:12:00

Premia termomodernizacyjna – pieniądze, które płyną z Banku Gospodarstwa Krajowego (to jedyny państwowy bank, zarządza funduszami i programami rządowymi). Aby otrzymać premię (maksymalnie 16 procent całej kwoty inwestycji), właściciel lub zarządca musi napisać wniosek o dofinansowanie termomodernizacji danego budynku. A także okazać we wniosku stosowny audyt energetyczny.

Kredytowane przedsięwzięcie musi prowadzić do:
- zmniejszenia zużycia energii na ogrzewanie budynku i podgrzewanie wody użytkowej o 25% rocznie, gdy dokonuje się kompleksowej termomodernizacji, albo o 10% rocznie, gdy modernizuje się tylko system grzewczy. Jeśli ten został już w przeszłości ulepszony (ale po 1984 r.), nowe przedsięwzięcie musi przynieść co najmniej 15% zmniejszenia zużycia energii;
- albo całkowitej lub częściowej zamiany źródeł energii na odnawialne.

Źródło: murator.pl