Mieszkańcy, zbierajcie na inwestycje

Autor: p.olejarczyk, Data publikacji: 2012-11-17 15:16:00

Remont chodnika, ulicy, budowa kanalizacji, albo montaż przystanku? Jeżeli miasto tego nie robi (a na Oruni nie brak takich przykładów), to przynajmniej w teorii ratunkiem jest Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna. Kto jednak tak naprawdę o niej słyszał?

Mieszkamy przy niewielkiej ulicy, która wymaga remontu. Albo chodnik przed naszym blokiem coraz z roku na rok coraz głębiej się zapada. A może na jednym z przystanków przydałaby się wiata? Od urzędników słyszymy stale jedno i to samo zdanie: „nie ma pieniędzy”. Na tym często aktywność miasta się kończy.

Jeżeli jednak mamy w swojej dyspozycji określoną wartość takiej inwestycji (i to niekoniecznie pieniędzy, ale też na przykład materiałów budowlanych), możemy starać się o wpisanie nas do programu Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (LII).

W skrócie: zbieramy 30 procent wartości inwestycji (pieniądze, materiały, lub ziemia), resztę „dorzuca” miasto. Oczywiście, jeżeli urzędnicy uznają nasz wniosek za zasadny.

Co ciekawe, podczas ostatniej rozmowy urzędników z „oruńskimi” radnymi osiedla, ci ostatni usłyszeli, że remont ulicy Smolnej byłby możliwy, gdyby...mieszkańcy wykazali się większą inicjatywą. I zgłosili się do programu LII.

I chociaż dla niektórych taka inicjatywa może być absurdalna (mieszkańcy płacą podatki i jeszcze dorzucają się do zadań, które powinna realizować za nich gmina), faktem jest, że w zeszłym roku kilka inwestycji udało się w takim trybie przeprowadzić.
- W roku 2011 zakwalifikowano do realizacji 5 zadań, z czego wykonano lub w trakcie wykonania są 3 zadania. Dwa pozostałe nie zrealizowana z przyczyn nie leżących po stronie miasta. Kwota w budżecie przeznaczona na LI to 1 345 046 zł – mówi nam Magdalena Kuczyńska z gdańskiego Biura Prasowego w Gdańsku.

I wymienia zrealizowane wnioski, które uzyskały wsparcie: budowa sieci kanalizacynej przy ulicy Wiłkomirskiego, poprawa infrastruktury przy ulicy Łuczniczej i bezpośrednie włączenie sieci kanalizacji deszczowej z obrębu Platynowa 2/Okulickiego 4 do zbiornika retencyjnego „Platynowa”.

Wniosek o wsparcie w ramach LII mogą składać osoby prawne, fizyczne, organizacje społeczne, oraz Wspólnoty Mieszkaniowe. O co mogą się ubiegać?
Miasto może „dorzucić się” do budowy i modernizacji urządzeń wodociągowych (ale już nie przyłączy do budynków), urządzeń kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, przepompowni, rowów odwadniających, przystanków, dróg, parkingów, placów, a nawet...mostów i przedszkoli.

- Wnioski składa się na piśmie na drukach i wraz z załącznikami (również opisanymi w uchwale) kieruje się do Urzędu Miasta Gdańska, doWydziału Programów Rozwojowych. Termin składania wniosków – do 30 września każdego roku – tłumaczy Kuczyńska.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej