Małomiejska w naprawie

Autor: p.olejarczyk, Data publikacji: 2014-08-07 08:14:00

Znamy już wykonawcę, który wyremontuje kilkaset metrów ulicy Małomiejskiej. Firma MTM musi uporać się z tym zadaniem do końca listopada.

- Wykonawca został już wybrany – mówi nam Katarzyna Kaczmarek, rzecznik gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

I cytuje stosowny komunikat: "Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont nawierzchni jezdni i pobocza ul. Małomiejskiej w Gdańsku” Komisja Przetargowa wybrała do realizacji ofertę MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia z ceną ofertową: 2 846 185,14 zł brutto."

18 sierpnia wykonawca – firma MTM S.A. z Gdyni przejmie plac budowy i tym samym zacznie się naprawa nawierzchni jezdni i pobocza odcinka ulicy Małomiejskiej w Gdańsku (od skrzyżowania z ul. Fieldorfa do skrzyżowania z ul. Ptasią).

- Prace potrwają 3 miesiące, nie ma jeszcze nowej organizacji ruchu – dodaje rzecznik. Najprawdopodbniej do końca listopada remont zostanie ukończony.

Jak czytamy w dokumentacji przetargowej, inwestycja zakłada: "wykonanie nakładki bitumicznej na jezdni warstwa ścieralna, wiążąca, przeciwspękaniowa, wyrównawcza, - wymiana nawierzchni chodników, zjazdów, zatok, - wykonanie nowego chodnika, - regulacja pionowa studni , włazów zaworów wymiana istniejącej sieci wodociągowej DN125/100 nowy wodociąg DN125 z żeliwa sferoidalnego- dł. ok. Ułożenie wodociągu wraz z przyłączami zostanie wykonane w czasie 4 tygodni od dnia przekazania placu budowy. 

Jakie utrudnienia czekają kierowców?

Układanie nawierzchni jezdni będzie prowadzone najprawdopodobniej w weekendy. Wykonawca ma tak dopasować swoje działania, by "w okresie szczytu porannego i popołudniowego prace na jezdni ulicy Małomiejskiej były prowadzone w sposób minimalizujący utrudnienia w ruchu kołowym".