Piękny koniec - niesamowity początek

Autor: Gościnna_Przystań, Data publikacji: 2014-12-18 12:52:00

W celu podsumowania działań, które odbyły się dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Domu Sąsiedzkim Gościnna Przystań odbył się wernisaż, podczas którego prezentowane były prace uczestników projektu.

Uczestnicy projektu zaprezentowali w formie graficznej swoje osiągnięcia i sukcesy, które były wynikiem korzystania z zajęć oferowanych w ramach projektu „Razem cieplej, razem mądrzej, razem wyraźniej”. Wielkie zainteresowanie i wzruszenie u przybyłych na wernisaż  wzbudził stworzony przez uczestników plakat opisujący to kim dla nich jest wolontariusz. Plakat składał się z wizerunku wolontariusza oraz fragmentów wypowiedzi uczestników na temat tego, czym w ich odczuciu charakteryzuje się wolontariusz, co wniósł do ich życia i za co mu dziękują.
W taki o to sposób zakończyliśmy projekt „Razem cieplej, razem mądrzej, razem wyraźniej” , który pozostawił po sobie nie tylko wiele miłych wspomnień, ale również rzeczy i materiały, które pozwolą na dalsze wspieranie i rozwój uczestników Świetlicy w Gościnnej Przystan
Uczestnicy projektu zaprezentowali w formie graficznej swoje osiągnięcia i sukcesy, które były wynikiem korzystania z zajęć oferowanych w ramach projektu „Razem cieplej, razem mądrzej, razem wyraźniej”. Wielkie zainteresowanie i wzruszenie u przybyłych na wernisaż  wzbudził stworzony przez uczestników plakat opisujący to kim dla nich jest wolontariusz. Plakat składał się z wizerunku wolontariusza oraz fragmentów wypowiedzi uczestników na temat tego, czym w ich odczuciu charakteryzuje się wolontariusz, co wniósł do ich życia i za co mu dziękują.
W taki o to sposób zakończyliśmy projekt „Razem cieplej, razem mądrzej, razem wyraźniej” , który pozostawił po sobie nie tylko wiele miłych wspomnień, ale również rzeczy i materiały, które pozwolą na dalsze wspieranie i rozwój uczestników Świetlicy w Gościnnej Przystani.