Arcybiskup Tadeusz Gocłowski poświęcił nową siedzibę ZSPSiCh

Autor: zspsich, Data publikacji: 2009-12-12 19:00:00

Przeniesiony z ulicy Lastadia Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego od 23 listopada korzysta ze swojej nowej siedziby przy ulicy Smoleńskiej 6/8. Sąsiadujące ze sobą dwa zespoły szkół: ZSIŚCKU i ZSPSiCh umacniają pozycję Oruni Dolnej jako centrum edukacyjnego kształcącego w różnorodnych zawodach.

W dniu 9 grudnia 2009 r. arcybiskup senior ks. Tadeusz Gocłowski poświęcił nową siedzibę ZSPSiCh przy ulicy Smoleńskiej 6/8. Po dokonaniu uroczystego aktu odwiedził znajdujące się w szkole pracownie. Rozmawiał z uczniami o ich zawodowych planach i możliwościach realizacji. Wspomniał, że jeszcze wiosną gościł w budynku przy ulicy Lastadia i losy szkoły nie były mu obojętne, dlatego z zadowoleniem i dużym optymizmem ocenia obecne warunki do zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych.  
W ZSPSiCh realizowane jest kształcenie w następujących specjalnościach: technik analityk, technik technologii żywności, technik technologii chemicznej, piekarz, cukiernik i rzeźnik-wędliniarz. ZSPSiCh to 4 letnie Technikum nr 8 i 3 letnia ZSZ nr 8. Więcej o szkole w fotokronice  - www.lastadia.pl. Zapraszamy!